Statybinių medžiagų ir paslaugų skelbimai

Pagalba statant, perkant būstą

PASTATO AUDITAI :
PASTATO TECHNINIS AUDITAS
Pastato techninis auditas – procedūra, kurios metu nustatomos ir įvertinamas statinio techninis esamas stovis ir statinio esminių reikalavimų atitikimas pagal keliamus Lietuvos respublikos statybos (statinių) techninius reikalavimus. ( jo gyvenamųjų, negyvenamųjų, bendro naudojimo patalpų) . Nurodomos techninės priemonės pastato techninės kokybės įverčiui gerinti.
ENERGETINIS PASTATO AUDITAS:
Energetinis pastatų auditas – procedūra, kurios metu nustatomos ir įvertinamos energijos išteklių ir (ar) energijos sąnaudos pastatuose, technologiniuose procesuose, įrenginiuose arba bendros energijos išteklių nuostolių vertinimas. Pateikiamos rekomendacijos dėl energijos išteklių optimizavimo ir (ar) energijos taupymo priemonių gerinimo.
Audito atlikimo pastatuose etapai yra šie: pastato faktinių duomenų surinkimas----stovio, parametrų vertinimas, matavimai-----energetinių, fizinių, mechaninių resursų vertinimas----ataskaitos, išvados, rekomendacijos. Ataskaitoje pateikiamos siūlomos diegti energijos taupymo priemonės, pateikiamos pastato techniniai duomenys, siūlomos reikalingos investicijos dėl pastato energetinio ir mechaninio vertės pagerinimo, akte taip pat pateikiami galimi užprogramuoti defektai, remonto rekomendacijos ir galimi energetinių resursų taupymai .

Pastatų auditai atliekami, kai norima nustatyti energetinį naudingumą ir techninę kokybę pagal statinio esminius reikalavimus ir fizinius, mechaninius stovio esamus neatitikimus, kurie įtakoja pastato kokybiškai eksploatacijai.

Kontaktai

Telefonas

869871714

Miestas

Klaipėda